Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1661
Title: ПРОБЛЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Authors: Коваль, М. С.
Гіптерс, З. В.
Кусій, М. І.
Keywords: підготовка фахівців
заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: У статті розглядаються дефініції "підготовка фахівців", "заклади вищої освіти із специфічними умовами навчання" та інші поняття, що становлять поня- тійно-категоріальний апарат дослідження. Висновки фахівців з питань педаго- гіки вищої школи свідчать, що подальшого дослідження потребує проблема забезпечення підготовки фахівців служби цивільного захисту у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання. Вчені-педагоги у підході до наукової інтерпретації сутності поняття "профе- сійна підготовка" офіцерів с.ц.з. підкреслюють важливість розгляду процесу професійного становлення фахівця як педагогічної проблеми, що повинна базуватися на принципах: безперервності освіти, інтегративності, фундамен- талізації, гуманізації, самостійності. Дослідженням доведено, що забезпечення проблеми підготовки фахівців служби цивільного захисту залежать від низки факторів, зокрема, від переходу до підготовки нової моделі майбутнього фахівця, здатного до самоосвіти, нестандартного мислення, творчої діяльності.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1661
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.pdf190,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.