Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1663
Title: ПРЕВЕНТИВНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ПОПЕРЕДЖЕННІ ЇХ НЕГАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ
Authors: Ющенко, К. О.
Keywords: образотворча діяльність
малювання
ліплення
аплікація
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: У статті проаналізовано психолого-педагогічні дослідження з проблеми виник- нення негативної поведінки у дошкільників як початкового етапу у розгортанні девіантної поведінки, представлено найбільш поширені негативні прояви у поведінці дітей старшого дошкільного віку. Окреслено стадії деформації роз- витку особистості, зокрема: негативні прояви поведінки, важковиховуваність, соціальна дезорганізація та дезадаптація, соціальна занедбаність, педагогічна занедбаність, соціально-педагогічна занедбаність. Охарактерезовано механізми комплексного використання усіх аспектів профі- лактики у попередженні й подоланні поведінкових відхилень у дітей. Представ- лено можливості використання ігрової, театралізованої та образотворчої діяльності як основних сфер організації життєдіяльності дітей в ЗДО. Детально проаналізовано педагогічний потенціал образотворчої діяльності дітей дошкільного віку, а саме: малювання, ліплення, аплікація та конструю- вання. Cпрогнозовано їх превентивні можливості у попередженні негативних поведінкових проявів у дітей.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1663
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.pdf228,04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.