Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1664
Title: ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОСОБИСТІСНО-КРЕАТИВНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МУЗИКИ
Authors: Хоу, Імей
Keywords: креативність
особистісно-креативний розвиток
творчі здібності
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: Статтю присвячено проблемі особистісно-креативного розвитку молодших школярів як складової їхнього особистісного становлення, що здійснюється під час музично-творчої діяльності. Ураховуючи реформування освіти, впроваджен- ня нових підходів до виховання творчої особистості, здатної до адаптації у новому суспільстві, проблема особистісно-креативного розвитку молодших школярів у процесі навчання музики лишається одним із важливих завдань мистецької освіти. Автором узагальнено розуміння креативності у наукових дослідженнях останніх років у контексті музичної освіти, виділено основні аспекти цього поняття у сучасних наукових дослідженнях. У контексті визначення креативності молодшого школяра подано авторське розуміння особистісно-креативного розвитку молодших школярів у процесі навчання музики. Розглянуто особливості молодшого шкільного віку, що створюють психологічні передумови для художньо-творчої, зокрема музично-творчої, діяльності дітей. Орієнтуючись на внутрішній і зовнішній аспекти творчості, у статті актуалізовано опору на останній, що відображує зміну і становлення особистості в процесі творчої діяльності. На основі аналізу наукової літератури автором узагальнено розуміння педагогічних умов щодо творчого розвитку школярів у сучасних дослідницьких напрацюваннях. Висвітлено поняття творчої взаємодії як ключового у визначенні педагогічних умов успішної творчої діяльності молодших школярів у процесі навчання. Обґрунтовано педагогічні умови особистісно-креативного розвитку молодших школярів, що забезпечують його ефективність у процесі навчання музики.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1664
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12.pdf207,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.