Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1668
Title: ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ УРОКІВ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Authors: Дубровська, Л. О.
Самойленко, О. В.
Дубровський, В. Л.
Keywords: початкова освіта
початкова школа
молодший учень
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: У статті автори піднімають актуальну і важливу проблему упровадження нетрадиційних уроків. Зазначено, що формування і розвиток інтересу до нав- чання є однією з актуальних проблем саме сучасної початкової школи. Зверта- ється увага на те, що початкова ланка школи повинна не тільки дати учням певну суму знань, а й формувати в них пізнавальні інтереси. Зазначена необхід- ність використання в освітньому процесі початкової школи нетрадиційних уроків, що позитивно впливає на якість засвоєння ними знань, формування різноманітних предметних умінь і навичок, створення умов для самореалізації школярів, стимулювання їх пізнавальної активності, виховання старанності й відповідальності. Слід наголосити, що мова не йде про скасування традиційного уроку як основної форми навчання і виховання дітей, про використання в різних видах навчальної діяльності нестандартних, оригінальних прийомів, які активізують всіх учнів, підвищують інтерес до занять і в той же час забезпечують швидкість запам’ятовування, розуміння і засвоєння навчального матеріалу з урахуванням, звичайно, віку і здібностей школярів. Проаналізовано ефективність уміння вчителя правильно організувати нетра- диційний урок. Автори акцентують увагу на систематизуванні видів та форм нетрадиційних уроків.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1668
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdf202,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.