Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1669
Title: НАСТУПНІСТЬ У ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ТА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Authors: Бобро, Л. В.
Бобро, А. А.
Keywords: екологічна компетентність
наступність
куточок природи
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: У статті розглядається актуальна проблема сьогодення – формування еколо- гічної компетентності у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку. Авторами статті здійснено аналіз різних наукових підходів до визначення поняття "екологічна компетентність", її особливості у старшому дошкільному та молодшому шкільному віці. Доведено, що саме дана вікова категорія є сприятливою для набуття знань про природу, розуміння взаємозалежностей у природному середовищі, формування у дітей емоційно-ціннісного ставлення до природного світу. Авторами визначено найважливіші складові компоненти екологічної компетент- ності старших дошкільників та молодших школярів: знання про природне середовище та взаємодії у природному довкіллі; усвідомлення себе частиною великого світу природи; здатність до посильної природоохоронної діяльності. Аналізуються питання створення предметного середовища у закладі дошкільної освіти та початкової школи щодо ознайомлення дітей з природою та формування у них екологічної компетентності. Визначено основні елементи еколого-розвивального середовища в ЗДО: екологічна стежина, куточок приро- ди, ділянка ЗДО. Розкрита сутність наступності у формуванні екологічної компетентності у дітей молодшого шкільного віку. Визначено основні особли- вості процесу формування екологічної компетентності учнів початкових класів: основною формою ознайомлення молодших школярів з природою є урок приро- дознавства; важливим критерієм формування досліджуваного явища є його особистісна значущість для учнів; важливість систематичності використання екологічно спрямованого матеріалу, регулярне його застосування на уроках з різних предметів; природоохоронні відомості мають бути не уривчасті й розрізнені, а впорядковані в певну, логічно побудовану, завершену систему.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1669
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdf212,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.