Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1787
Title: Виборчі кампанії до органів місцевого самоврядування Ніжина після запровадження Міського Положення 1870 р.
Authors: Солодка, К. Ю.
Keywords: виборча система
міська дума
Міське Положення 1870 р
Issue Date: 2020
Publisher: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: На основі архівних матеріалів аналізується запровадження Міського Поло-ження 1870 р. у Ніжині, одному з найбільших повітових міст Російської імперії. Описуються перші кроки державних службовців щодо організації місцевих виборів. Висвітлено процедуру делегування до інституцій міського гро-мадського управління Ніжина у 1870–1898 рр.: проаналізовано чисельний склад виборців, гласних, особливості їх обрання, процес формування думи та управи. Характеризується виборча документація, вимоги її оформлення відповідно до законодавства. Надається перелік пакету звітних документів, які над-силалися до канцелярії губернатора після проведення виборчої процедури. Вказується коло посадових осіб, які брали участь у створенні необхідних паперів, відповідали за правильність та своєчасність їх розробки. У статті змальовуються проблеми, які виникали під час підготовки до го-лосування; порушення виборчої процедури внаслідок неправильних дій упра-ви, незнання та нерозуміння жителями міста виборчого процесу, високий рівень абсентеїзму серед виборців. Наводиться характеристика соціальних станів, які найбільше були зацікавлені у формуванні міських органів. Висвітлюються взаємовідносини між новоствореними міськими органами та губернатором. Аналізується вплив губернських органів на перебіг міс-цевих виборів. На підставі опублікованих матеріалів та архівних джерел вказується кількість місцевих жителів, які мали право брати участь у процедурі голосування. Змальовується нерівномірність розподілу голосів між розрядами, число
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1787
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 99 (2020 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
99-2.pdf477,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.