Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1862
Title: WKŁAD ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO W ROZWÓJ TEORII WYCHOWANIA
Authors: Lisovets, O.
Macioch, M.
Keywords: wychowanie
teoria wychowania
metoda grupowa
Issue Date: 2020
Publisher: НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: Tekst pokazuje wkład wybitnego pedagoga, instruktora harcerski A. Kamińskiego w rozwój teorii wychowania. Ruch zuchowy do dziś korzysta z podstawowych struktur, założeń metodycznych i rozwiązań organizacyjnych stworzonych przez Kamińskiego. Dorobek pedagogiczny A. Kamińskiego zawiera dzieła podejmujące problematykę metod wychowania opartych na oddziaływaniach aktywizujących, grupowych oraz organizowaniu działalności samorządnej. A. Kamiński analizował funkcjonowanie zespołów amatorskich, ich rolę w procesie samokształcenia i uspołeczniania młodzieży i osób dorosłych, w tym także seniorów, oraz motywy, dla których ludzie działają w zespołach amatorskich.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1862
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2020 р., № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19.pdf224,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.