Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1872
Title: РЕАЛІЗАЦІЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ
Authors: Коваленко, С. О.
Гавій, В. М.
Приплавко, С. О.
Keywords: сучасний освітній процес
навчальний предмет "Біологія"
здоров’язберігаючі технології
Issue Date: 2020
Publisher: НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: Стаття присвячена дослідженню проблеми збереження здоров’я учнів та форму- вання здорового способу життя на уроках біології як найбільш складної комплекс- ної проблеми сучасної освіти. Особливим складником шкільної освіти є формування мотивації до збереження та зміцнення здоров’я. Принципи навчання, що віддзеркалюють найважливіші та нагальні потреби суспільства, відповідають цілям здоров’язберігальних освітніх технологій. Проаналізовані різні підходи до визначення поняття здоров’язберігаючих техно- логій. Здоров’язберігаючі технології розглядаються як сукупність прийомів і методів організації навчально-виховного процесу без шкоди для здоров’я школярів і педагогів. Зазначені технології формують у школярів необхідні знання та принципи здорового способу життя, посилюють мотивацію до навчання та дозволяють використовувати отримані знання в повсякденному житті. Знання, володіння і застосування здоров’язберігальних технологій є важливою складовою професійної компетентності сучасного вчителя. Нами визначені аспекти формування здоров’язберігаючого освітнього середовища на уроках біології. Уроки біології повинні бути орієнтованi на формування у дітей стійкої позиції, що визнання цінності здоров’я, почуття відповідальності за збереження й зміцнення власного здоров’я, поглиблення знань, умінь та навичок, пов’язаних з усіма складовими здоров’я (фізичної, соціальної, психічної, духовної).
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1872
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2020 р., № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdf272,48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.