Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1876
Title: ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПРОЦЕСІ ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Authors: Бондаренко, Ю. І.
Keywords: математична компетентність
логічна компетентність
технологічна компетентність
Issue Date: 2020
Publisher: НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: Статтю присвячено поглибленню розуміння компетентнісної спрямованості шкільного вивчення літератури. Автор публікації розробляє зміст поняття "математична компетентність", виходячи із особливостей навчального пред- мета "українська література" та тих видів діяльності, які відбуваються в процесі осягнення учнями змісту та форми мистецтва слова. Він встановлює можливі шляхи формування в учнів зазначеної компетентності, окреслює її компоненти, установлює процесуальні закономірності. Важливою особливістю публікації є те, що в ній розкрито основний механізм, який дає змогу досягнути обраної дидактичної мети. На думку автора, такий механізм зосереджено в основних шляхах аналізу художніх творів та вивченні історико-літературних матеріалів, що визначають не тільки літературно-дослідницький процес на уроках, але й літературно-творчий. Під час опрацювання художніх текстів шля- хи аналізу забезпечують формування в школярів таких компонентів матема- тичної компетентності, як логічність мислення, здатність здійснювати техно- логію дослідження, процедуру літературного аналізу, що в результаті веде до формування можливостей методологічного порядку.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1876
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2020 р., № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.pdf231,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.