Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1882
Title: ФЕНОМЕН ДИРИГЕНТСЬКОГО МИСТЕЦТВА І ПЕДАГОГІКИ У НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ АКАДЕМІКА В. І. РОЖКА
Authors: Мартинюк, А. К.
Keywords: музична освіта
диригентське мистецтво
педагогіка
Issue Date: 2020
Publisher: НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: У статті розглянуто диригентське мистецтво і педагогіка у науковому дис- курсі академіка В. І. Рожка. Проаналізовано наукові праці видатного українського хорового диригента, педагога, громадського діяча, які дозволяють значно поширити уявлення про диригентське мистецтво і педагогіку митця і водночас усвідомити його значення для українського музичного мистецтва. Акцентовано увагу на масштабності його музичної діяльності, підкреслено значний вплив на розвиток українського диригентського мистецтва і педагогіки, адже музичне мистецтво є частиною духовного відродження української нації. На основі дослі- джень академіка В. І. Рожка у статті аналізуються приклади втілення виконав- ського диригентського мистецтва. Зазначено, що диригентське мистецтво і педагогіка академіка В. І. Рожка базується на засадах національних загально- культурних цінностей. Проаналізувавши висловлення науковців, відомих дири- гентів, педагогів, композиторів сучасності, дає підстави стверджувати, що у навчальному процесі з диригентсько-хорового мистецтва В. І. Рожок викори- стовує аксіологічний підхід.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1882
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2020 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24.pdf204,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.