Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1883
Title: ДРАМАТИЧНІ СТОРІНКИ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЧЕРНІГІВЩИНИ 30-Х РОКІВ XX СТОЛІТТЯ
Authors: Ляшенко, Т. В.
Keywords: хоровий рух
культура
Issue Date: 2020
Publisher: НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: У статті на основі історичних матеріалів та виявлених архівних документів проаналізовані окремі аспекти культурної діяльності навчальних інституцій та осередків Чернігівщини. Розкриваються трагічні сторінки політичних репресій тоталітарного режиму проти фахівців з когорти української інтелігенції регіону наприкінці 20-х – на початку 30-х років. Висвітлено інформацію з кримінальних справ архіву Служби безпеки України. Досліджуються окремі аспекти репресивної кампанії у "боротьбі зі шкідництвом" у мистецькому та освітньому середовищі Чернігівської області початку 30-х років. Реконструйовано репресивні сторінки біографії багатьох відомих особисто- стей з викладацького складу й студентства навчальних закладів та керівників мистецьких осередків регіону. На думку автора, так звана "боротьба зі шкідництвом" у культурному сере- довищі у 30-х роках минулого століття, належить до найтрагічніших сторінок вітчизняної історії, викликаючи протягом останніх десятиліть незмінну зацікавленість у широких кіл української історичної науки. Автор констатує, що висвітлення трагічного минулого цього періоду, крім суто наукового сенсу, має ще й моральне значення, оскільки йдеться про віднов- лення історичної правди щодо багатьох відомих діячів культури та мистецтва регіону, які безслідно згинули в застінках або були знищені у той драматичний історичний період нашої країни.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1883
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2020 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23.pdf198,23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.