Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1888
Title: ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНОГО СПРИЙМАННЯ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ КОМПОЗИЦІЇ У ПРОЦЕСІ БАЛЕТМЕЙСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХОРЕОГРАФІЇ
Authors: Пархоменко, О. М.
Keywords: художньо-образне сприйняття
балетмейстерська підготовка
балетмейстерська діяльність
Issue Date: 2020
Publisher: НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: У статті висвітлюється зміст мистецької проблеми – формування художньо- образного сприймання хореографічної композиції у процесі балетмейстерської підготовки студентів. Наголошено на закономірності пов’язаних на методичне забезпечення, яке зумовлено теоретичною і практичною значущістю для фахо- вої підготовки майбутніх учителів хореографії. Проаналізовано й обґрунтовано теоретико-методичну підготовку майбутніх учителів хореографії, яка об’єднує педагогічні та фахові знання й уміння, необхідні для його балетмейстерської діяльності. Формування художньо-образного сприймання хореографічної композиції окрес- лює розробленість фахової методики навчання у контексті вибіркових курсів "Мистецтво балетмейстера", "Композиція і постановка танцю", "Майстер- ність хореографа", які б заохочували розвиток балетмейстерської діяльності, враховуючи при цьому означені компоненти навчання (мотиваційний, когнітив- ний, діяльнісно-творчий, операційний) і розв’язання їх постає в єдиній художньо- образній формі, означивши для цього певні художньо-творчі та композиційно- виразні засоби.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1888
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2020 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18.pdf203,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.