Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1895
Title: ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКИХ ФАКУЛЬТЕТІВ
Authors: Раструба, Т. В.
Keywords: інноваційні технології
особистісно орієнтоване навчання
Issue Date: 2020
Publisher: НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: У статті висвітлено питання особливостей особистісно орієнтованих техно- логій як інноваційного інструменту навчання студентів мистецьких факуль- тетах. Джерелознавчий матеріал та власний педагогічний досвід дозволяє актуалізувати проблему важливості застосування інноваційних технологій, які сприяють ефективному засвоєнню фахових знань майбутніх педагогів. Виок- ремлюються технології вільного виховання, гуманістично-особистісні та співробітництва.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1895
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2020 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf199,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.