Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1899
Title: УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
Authors: Шевчук, М. О.
Keywords: проєктна діяльність
культура проєктної діяльності
Issue Date: 2020
Publisher: НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: У статті висвітлюється проблема управління процесом формування культури проєктної діяльності учнів загальноосвітньої школи. Автор на основі аналізу поглядів науковців розглянув сутність понять: "проєктна діяльність", "культура проєктної діяльності", "формування культури проєктної діяльності" та "управління процесом формування культур проєктної діяльності школярів". Сьогодні в умовах соціально-економічної нестабільності перед освітою постало питання навчити молоде покоління проєктувати власну особистість у відповідності з актуальними суспільними вимогами та потребами ринку праці. Саме проєктна діяльність у наш час стає засобом підготовки учнів до майбут- нього успішного життя. Тому вчитель має зосередити увагу на формуванні культури проєктної діяльності в умовах освітнього процесу. Ефективності виконання цього завдання сприяє доцільне наукове управління, яке пов’язане з плануванням, структуризацією та організацією процесу формування культури проєктної діяльності в умовах загальноосвітньої школи.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1899
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2020 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdf251,43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.