Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1920
Title: РУХЛИВІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ АДАПТИВНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДЛЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ ТА ІНТЕЛЕКТУ
Authors: Заплатинська, А. Б.
Шевчук, Л. А.
Keywords: рухливі ігри
засоби адаптивної фізкультури
діти з порушеннями функцій опорно-рухового апарату
Issue Date: 2020
Publisher: НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: У статті розглянуто особливості застосування методу адаптивної фізичної культури та рухливих ігор з метою розвитку просторового орієнтування дітей з порушеннями опорно-рухового апарату та інтелекту. Особливою проблемою є те, що для дітей із порушенням функцій опорно-рухового апарату та інте-лекту характерні розлади емоцій і рухових функцій. У дітей з даною нозологією спостерігаються емоційно-особистісні проблеми і труднощі соціалізації. Наукове дослідження розкриває особливості впливу рухливих ігор та адаптивної фізичної культури на психолого-педагогічну реабілітацію. Рухливі ігри пози-тивно впливають на інтелектуальні розвиток дітей, організаторські навички, формування особливості. Розкрито значення проведення адаптивних рухливих ігор у роботі. Відзначено особливості ігрової діяльності у дітей з комбінованими порушеннями розвитку. Відзначено, що застосування рухливих ігор та адап-тивної фізичної культури призводить до більш ефективного відновлення коор-динаційних здібностей, дрібної моторики, сприяє поліпшенню психоемоційного статусу дітей. Проаналізовано принципи використання рухливих ігор під час занять з адаптивної фізичної культури.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1920
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2020 р., № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdf390,97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.