Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1922
Title: УРАХУВАННЯ ВІКОВИХ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИБОРУ МЕТОДІВ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
Authors: Дубровська, Л. О.
Дубровський, В. Л.
Козак, В. В.
Keywords: початкова освіта
початкова школа
інтерактивне навчання
Issue Date: 2020
Publisher: НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: У статті автори піднімають актуальну і важливу проблему, а саме організації та проведення інтерактивного уроку, що дозволяє підсилити концентрацію вольових, інтелектуальних, емоційних зусиль учнів як під час підготовки до уроку, так і при його проведенні. На думку авторів, одним із важливих шляхів упровадження інтерактивних методів навчання у освітній процес сучасної початкової школи є врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів у процесі їх вибору. Зазначена увага, що стосується всіх навчальних дисциплін, у тому числі і математики. Слід наголосити, що враховуючи вікові психологічні особливості учнів початко-вої школи, автори констатують факт, що не всі інтерактивні технології можна використовувати одразу. Тут потрібно врахувати принцип послідов-ності та поступово переходити від простих до складних технологій. Автори акцентують увагу на сучасних підходах до організації освітнього проце-су, в Новій українській школі передбачають поділ на два цикли: 1–2 класи – адаптаційно-ігровий, 3–4 класи – основний цикл. Проаналізовано, коли сам учитель глибоко усвідомить суть і необхідність такої роботи, то при цьому врахує вікові особливості та рівень розвитку учнів класу.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1922
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2020 р., № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.pdf392,35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.