Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1982
Title: MIECZYSŁAW ŁOBOCKI – TWÓRCA WSPÓŁCZESNEJ TEORII WYCHOWANIA
Authors: Borisyuk, S.
Novgorodska, J.
Khlyebik, S.
Rudzka, A.
Keywords: Mechyslav Lobotsky
organizacja oświaty
teoria wychowania
Issue Date: 2020
Publisher: Видавництво НДУ
Abstract: Z punktu widzenia analizy konkretno-historycznej poglądy wybitnego naukowca Mechysława Łobockiego na problemy i sposoby reformowania edukacji są uogólnione. Główny nacisk położono na te kwestie, które są w dużej mierze zgodne z dzisiejszymi wyzwaniami w dziedzinie reform edukacyjnych. Wyniki badań wskazują, że naukowiec wdrożył nowatorskie pomysły organizacji edukacji szkolnej, które odpowiadały potrzebom czasu, a koncepcyjnie pozostają aktualne. Z naukowego punktu widzenia wyjątkową wartość rozwija M. Lobotsky gałąź nauk pedagogicznych – teoria wychowania, która ujawnia główne aspekty procesu wychowania, wpływ dorosłych na edukację osobowości dziecka, wymagania, jakie nauczyciel stawiał pedagogowi. Jednym z warunków efektywności procesu edukacyjnego zdaniem naukowca jest współdziałanie nauczycieli i rodziców. W artykule zwrócono uwagę na główne idee wychowania moralnego w kontekście twórczości M. Lobotsky'ego, który był zwolennikiem humanistycznych idei edukacji powszechnej. Analizowana jest jego koncepcja pedagogiczna i podstawowe podejścia do wychowania moralnego młodego pokolenia. Podkreśla się znaczenie doświadczenia pedagogicznego polskiego naukowca w zakresie wychowania moralnego dzieci dla teorii i praktyki wychowania w Polsce.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1982
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2020 р., № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12.pdf230,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.