Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1988
Title: MOTYWY PODEJMOWANIA KSZTAŁCENIA PRZEZ OSOBY DOROSŁE
Authors: Novgorodskyi, R.
Koval, T.
Vorona, M.
Szala, A.
Keywords: edukacja
edukacja dorosłych
androgynia
Issue Date: 2020
Publisher: Видавництво НДУ
Abstract: Artykuł przedstawia teoretyczną analizę problemu edukacji dorosłych w kontekście przemian cywilizacyjnych. Badacze podkreślają, że dziś istnieje potrzeba budowania życia ludzkiego w taki sposób, aby możliwe było wejście i powrót do edukacji i pracy zawodowej na różnych jej etapach. Autorzy uzasadnili specyfikę kształcenia ustawicznego, szkolenia i wychowania dorosłych – andragogikę. Człowiek we współczesnym świecie musi być odbiorcą każdej formy edukacji, dlatego edukacja staje się dziś produktem, którego szuka z różnych powodów. Podano analizę klasyfikacji motywów: wewnętrzne i zewnętrzne; pragmatyczny, utylitarny, społeczny i intelektualny, dla edukacji osób starszych. Badacze podkreślają, że motywy są bodźcem do edukacji człowieka na wczesnych etapach życia, a także będą służyć do angażowania się w nią w bardziej dojrzałym wieku.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1988
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2020 р., № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.pdf237,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.