Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2066
Title: ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНИХ ПОЧУТТІВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ТРУДОВОМУ НАВЧАННІ
Authors: Шевчук, М. О.
Keywords: естетичні почуття
трудове навчання
молодші школярі
Issue Date: 2021
Publisher: Видавництво НДУ
Abstract: У статті висвітлюється актуальність проблеми формування естетичних почуттів у трудовому навчанні в початковій школі в умовах національного відродження України. Автор визначає шляхи формування естетичних почуттів молодших школярів, аналізуючи основні нормативно-правові документи початкової школи (Державний стандарт початкової освіти та Типові освітні програми Нової української школи). Основним шляхом, на думку автора, є реалізація положень технологічної галузі в освітньому процесі початкової школи. Трудове навчання в початковій школі спрямоване на формування есте- тичного ставлення молодших школярів до праці та людей праці, переживання краси у власноруч створених виробах та творах українського декоративно- прикладного мистецтва. Логічним продовженням накопичення естетичного досвіду молодших школярів та удосконалення емоційно-ціннісних переживань учнів у сфері технологічної освіти виступає позаурочна робота, яка дає змогу організувати творчий технологічний процес за інтересами, бажаннями та можливостями учнів молодшого шкільного віку. Позаурочна робота сприяє виникненню спільного колективного естетичного почуття під час зустрічі з красою праці майстрів своєї справи, довершеністю техніки та гармонійного результату трудової діяльності. І третім шляхом формування естетичних почуттів молодших школярів є трудове навчання в сім’ї. В родині закладаються основи естетичного ставлення дітей до цілей, процесу та результатів праці. Естетичні аспекти присутні як в самому процесі трудової діяльності (краса дії), так і в її результатах (краса продукту), і вони мають розкриватися батьками всіма можливими педагогічно доцільними засобами. Представлені шляхи мають діяти комплексно, оскільки результати в одній сфері обумовлюють ефектив- ність інших. Тільки у взаємодії визначених шляхів можливо досягнути високого рівня формування естетичних почуттів молодших школярів у трудовому навчанні.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2066
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2021 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14.pdf189,9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.