Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2072
Title: ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»
Authors: Дубровська, Л. О.
Дешко, О. О.
Keywords: пізнавальна активність
молодші школярі
початкова школа
Issue Date: 2021
Publisher: Видавництво НДУ
Abstract: У статті авторами уточнено зміст понять «активність», «пізнавальна активність»; здійснено аналіз програм з курсу «Я досліджую світ» для учнів 1 класу (О. Савченко та Р. Шиян) та підручників авторів О. Тагліної, Г. Іванової; Т. Гільберг, С. Тарнавської, О. Гнатюка; Т. Воронцової, В. Пономаренко, О. Хо- мич; О. Волощенко, О. Козак, Г. Остапенко, які створені за різними програмами. У статті охарактеризовано структуру пізнавальної активності учнів почат- кових класів під час уроків «Я досліджую світ»; визначено критерії, показники та рівні сформованості пізнавальної активності учнів початкових класів. Науково обґрунтовано й експериментально перевірено педагогічні умови фор- мування пізнавальної активності учнів початкових класів під час уроків «Я досліджую світ». Висвітлено, що педагогічні умови формування пізнавальної активності учнів у початковій школі мають в собі компоненти всіх складових навчального та виховного процесу, а саме: цілі, зміст, форми, методи, засоби і прийоми. Забезпечення ефективних педагогічних умов є важливим у процесі розвитку пізнавальних здібностей школярів, їх інтелектуальних здібностей, активності на заняттях. У статті досліджено педагогічні умови організації освітнього процесу, які забезпечують ефективне формування пізнавальної активності учнів молодших класів на заняттях «Я досліджую світ»: планування навчального процесу через дослідження за запитами дітей (Inquiry based learning); організація навчальної діяльності на основі особистісно орієнтованої взаємодії «вчитель-учень»; зас- тосування активних методів і форм навчання, стимулюючих прийомів в межах навчального предмета, випереджальної самостійної роботи. Слід додати, що вибір засобів і способів розвитку пізнавальної активності досить різноманітний і здебільшого залежить від дидактичної мети уроку, підготовленості класу, технічних засобів, які доступні вчителю. Зазначено, що початкова школа є центром загальної уваги, оскільки перші роки навчання і виховання дітей у школі мають важливий вплив на подальший роз- виток інтелекту, творчості, формування характеру, саморозвиток особис- тості тощо. Успішну діяльність дітей молодшого шкільного віку гарантує чітке формування й розвиток пізнавальної активності.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2072
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2021 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdf226,34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.