Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2116
Title: Специфіка лексико-семантичного поля концепту «війна» в кіноповісті О. Довженка «Україна в огні»
Authors: Бойко, Н. І.
Issue Date: 2021
Publisher: Видавництво НДУ
Abstract: У статті з’ясовано особливості змісту, структури та засобів об’єкти- вації концепту «війна» в межах однойменного поля. Аналіз імені концепту «війна» виявив його складну художньо вмотивовану семантичну струк- туру. Смислове наповнення структури концепту «війна», ідентифіковане на основі статей лексикографічних праць, у статті визначено базовим. Ядро концепту становить семантична сфера його імені. У кіноповісті основним мовним об’єктиватором аналізованого концепту є негативно маркована лексична одиниця «війна». Її семантична структура змодельо- вана на основі художньо мотивованих індивідуально-авторських компо- нентів, які належать до безпосередніх об’єктиваторів ядерного кон- цепту. Специфіку лексико-семантичного поля концепту «війна» вбачаємо в тому, що до нього може входити значна кількість контекстуально актуалізованих лексичних одиниць, які відображають найрізноманітніші негативні риси війни – «кривавої божевільної туманності» (О. Довженко). Ключові слова: війна, концепт, субконцепт, лексико-семантичне поле, об’єктивація, ядро, навколоядерна зона, периферійна зона, О. Довженко.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2116
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 102 (2021 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12.pdf343,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.