Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2153
Title: СПОГАДИ В. В. ДАНИЛОВА ЯК ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНЕ ДЖЕРЕЛО
Authors: Самойленко, О. В.
Демченко, Н. М.
Філоненко, О. С.
Keywords: педагогічна персоналістика
історико-педагогічне джерело
педагогічна творчість
Issue Date: 2021
Publisher: Видавництво НДУ
Abstract: У статті порушується важливе питання – виявлення та аналіз педагогічних проблем у спогадах відомого та талановитого літературознавця і фольклорис- та, педагога та методиста Володимира Валер’яновича Данилова. Авторами розглянуто спогади В. В. Данилова, які складаються з двох частин: «Нежинская гимназия в конце прошлого века. Ч. І. Преподаватели» (1958 р.) та «Воспоми- нания о Нежинской гимназии конца ХІХ столетия. Ч. ІІ» (1964 р.). Зазначено, що ці праці педагога не були досліджені вченими в якості історико-педагогічного джерела. У результаті теоретичного опрацювання наукової літератури виявлено, що В. В. Данилов у своїх методичних посібниках з мови та літератури – «Методика російської мови», «Література як предмет викладання» (1917) – відходив від звичних методів і прийомів, від повчальності і зубріння. Уточнено, що методист вважав за необхідне розвивати в учнів образне мислення, що має спонукати їх до активності та самостійності. З’ясовано, що В. В. Данилов, розглядаючи методику навчання літератури, пропо- нував аналізувати твір за логікою розвитку художнього образу, а не сюжетної лінії. Допомогти у комплексному аналізі сюжету твору, на думку педагога, має розгалужена система запитань. Висвітлено, що ці проблеми педагогічної твор- чості В. В. Данилова можуть зацікавити сучасних дослідників-методистів.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2153
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2021 р., № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19.pdf267,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.