Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2191
Title: Графодеривація в українських рекламних текстах
Authors: Бойко, В. М.
Keywords: графіксація
графодериват,
капіталізація
Issue Date: 2021
Publisher: Видавництво НДУ
Abstract: Реалізація комунікативно-прагматичної мети рекламних повідомлень дося- гається використанням різноманітних мовних засобів, з-поміж яких по- мітне місце займають оказіональні лексеми, утворені як узуальними, так і нетиповими способами словотворення. Одним із продуктивних неузуаль- них способів творення оказіональних лексем в українських рекламних текс- тах є графодеривація, тобто використання нетипових графічних засобів у процесах оказіональної деривації, на якій закцентована увага у нашій стат- ті. Доведено, що графодеривація – своєрідна «мовна гра» на графічному рівні – один із багатьох елементів маніпулятивного впливу реклами на реципієнта. Графодеривація в аналізованих рекламних текстах репрезен- тована низкою різновидів, з-поміж яких найпродуктивнішими виявились капіталізація, графогібридизація, поліграфіксація. З’ясовано також функції та призначення графодериватів у рекламних текстах.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2191
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 103 (2021 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdf231,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.