Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2256
Title: МИСТЕЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ ПРОФЕСОРА О. Я. РОСТОВСЬКОГО
Authors: Коваль, О. В.
Дворник, Ю. Ф.
Keywords: інноватика
мистецько-педагогічна інноватика
вчитель музичного мистецтва
Issue Date: 2021
Publisher: Видавництво НДУ
Abstract: Стаття присвячена висвітленню мистецько-педагогічних інновацій професора О. Я. Ростовського та розкриття їх значення в контексті розвитку вітчизняної мистецької освіти. Авторами здійснено короткий аналіз досягнень музиканта- педагога, який дає підстави говорити про їх беззаперечну цінність. Наголошується, що сьогодні важко переоцінити внесок вченого у шкільну мистецьку освіту, методику викладання уроків в закладах загальної середньої освіти, систему підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва тощо. З точки зору сьогодення такі праці, як «Методика викладання музики в початко- вій школі», «Методика викладання музики в основній школі», «Лекції з історії західноєвропейської музичної педагогіки», «Педагогіка музичного сприймання», «Теорія і методика музичної освіти» не лише не втрачають своєї актуальності, а навпаки знаходять все нових і нових прихильників. Особливої ваги результати музично-педагогічної діяльності вченого набували в умовах становлення молодої держави та розбудови національної системи освіти, який був глибоко переконаний у важливості професії вчителя музичного мистецтва, необхідності досягнення ним високого рівня педагогічної майстер- ності. Ним обґрунтовані нові концептуальні підходи до поліпшення якості шкіль- ної мистецької освіти, необхідності оновлення програм з музики, змісту уроків, переосмислення їх мети й завдань, вивчення й узагальнення передового вітчизня- ного та європейського досвіду, широкого впровадження в освітню практику інноваційних розробок. Одним з важливих напрямків діяльності вченого було наукове керівництво дисер- таційними дослідженнями в галузі музичної педагогіки. В статті підкреслюється, що наукова школа професора О. Я. Ростовського відзначається інноваційністю підходів до вирішення актуальних проблем митецької педагогіки, а результати проведених досліджень новизною та вагомістю висновків. Авторами статті відстоюється думка щодо необхідності подальшого вивчення здобутків ученого, оскільки переконані в їх новизні та беззаперечній цінності для сучасної теорії та практики мистецької освіти.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2256
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2021 р., № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.pdf189,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.