Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2262
Title: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ МОРАЛЬНОЇ ПОЗИЦІЇ ДОШКІЛЬНИКА У ВЗАЄМОДІЇ З ОДНОЛІТКАМИ
Authors: Кононко, О. Л.
Keywords: суб’єкт взаємодії
самостійність дошкільника
ціннісне ставлення
Issue Date: 2021
Publisher: Видавництво НДУ
Abstract: У статті обґрунтовано актуальність проблеми становлення і розвитку мораль- ної позиції дітей 5–7 років у взаєминах з однолітками. Зафіксовано фактичну відсутність у дослідженнях, присвячених формуванню моральності в ранньому онтогенезі, поняття «позиція» як інтегративного утворення. Розкрито зміст і структуру моральної позиції як системи ціннісних ставлень дитини старшого дошкільного віку до себе, однолітків та спільної з ними діяльності. Визначено роль ціннісного ставлення дошкільника до партнера й самого себе у процесі конструктивної взаємодії. Схарактеризовано групову взаємодію дітей старшого дошкільного віку за особливостями їхнього ставлення до соціальних регламен- тів, самопокладання відповідальності, взаємин з однолітками, самооцінки результатів та власного внеску в них. Визначено критерії оцінки міри сформо- ваності у досліджуваних моральної позиції, якими слугували: власна гідність, повага до партнера по діяльності та відповідальне ставлення до процесу й результатів спільних дій. Обґрунтовано й описано авторську типологію моральної позиції досліджуваних 5–7 років, яка включає: свідомо-рефлексивний, соціально-орієнтований, деструктивно-демонстративний та споглядально- ухильний типи. Програма оптимізації освітнього процесу спрямована на орга- нізацію ціннісно орієнтованої взаємодії дошкільників з однолітками в умовах ЗДО.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2262
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2021 р., № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9.pdf275,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.