Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2263
Title: «МОЗКОВИЙ ШТУРМ» НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ
Authors: Бондаренко, Юрій Іванович
Keywords: метод «мозкового штурму»
поліфонічність
інтерпретаційна діяльність
Issue Date: 2021
Publisher: Видавництво НДУ
Abstract: «Мозковий штурм» – один із інноваційних інтерактивних методів, який широко представлений у сучасній літературній дидактиці (на рівні планів-конспектів учителів), проте не знайшов свого теоретико-філологічного обґрунтування. Автор статті намагається адаптувати його особливості до специфіки саме літературного навчання, окреслити теоретичні закономірності застосування в умовах вивчення словесності. Використовуючи загальну характеристику «мозкового штурму», він встановлює точки дотику з літературознавчими тео- ріями, які підкреслюють поліфонічність художнього матеріалу, невичерпність значень, закодованих у словесну тканину літературного твору. На думку авто- ра, використання методу важливе й з огляду на особливості інтерпретаційної діяльності школярів, яка часто тяжіє до продукування значної кількості пояснень та ідей, які виникають у процесі обговорення художніх джерел на уроках літератури. При цьому в статті проаналізовано способи використання «мозко- вого штурму» вчителями-практиками, виділено недоліки, які при цьому зустрічаються. Проте основне значення наукового матеріалу полягає в тому, що в ньому вперше окреслено можливі варіанти застосування методу «мозкового штурму», виходячи з безпосередніх потреб, які виникають у процесі опрацювання учнями літературних джерел. Сюди віднесено пояснення учнями змісту та функціо- нальної ролі окремих художніх елементів, установлення зав’язків між художніми елементами чи специфікою художнього мислення різних письменників, класифіка- ція формальних сторін літературного матеріалу, цілісна оцінка феномену письменника чи групи митців, пошук варіантів вирішення змальованої в худож- ньому творі проблеми, створення учнями колективного творчого продукту. В усіх названих випадках, на думку автора статті, метод «мозкового штурму» може виконати свою продуктивну роль, дозволивши виявити змістову та формальну багатогранність літературного матеріалу, а кожному учневі – власне розуміння прочитаного.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2263
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2021 р., № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdf239,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.