Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2267
Title: СОРОМ’ЯЗЛИВІСТЬ У ДОШКІЛЬНИКІВ: СУТНІСТЬ, ЧИННИКИ ВИНИКНЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВУ
Authors: Пихтіна, Н. П.
Keywords: сором’язливість
замкнутість
негативна поведінка
Issue Date: 2021
Publisher: Видавництво НДУ
Abstract: У статті обґрунтовано актуальність проблеми сором’язливості і замкнутості – негативних поведінкових проявів з нерізко вираженим характером, які ускладню- ють формування базових компетентностей у дошкільника у мовленнєвій та соціальних сферах. Автором уточнено сутність понять сором’язливості, емоції сорому, замкнутості. На основі вивчення й аналізу психолого-педагогічних досліджень виділено та охаратеризовано чинники сором’язливості і замкнутості у дітей: страх перед людьми та негативний досвід спілкування дитини з незнайомими людьми, відсутність соціальних навичок і впевненості у собі, домінуючий стиль виховання у сім’ї, недостатність нервово-психічного розвитку, переважання у дитини негативних емоцій, що пов’язані зі ставленням близьких дорослих до дитини. У статті висвітлено особливості впливу існуючих типів «неправильного вихо- вання» на виникнення сором’язливості: несприйняття, гіперопіка, тривожно- недовірливий тип виховання, «кумир» родини (егоцентрик), що зумовлюють деструкції у вихованні і розвитку дитини. У статті зазначається, що спричи- нити дитячу сором’язливість може також авторитарність батьків. Зазначено, що сором’язливість може привести до замкнутості, яка має в основі глибокі емоційні переживання і становить для людини серйозну проблему у стосунках. Автором охарактеризовано причини замкнутості: психологічні особливості дитини; складні стосунки в дитячому колективі, сім’ї; стримування емоцій; постійна незадоволеність спілкуванням чи діями когось із членів родини; недостатній прояв батьківської ніжності і любові, дефіцит уваги в сім’ї; відчуття незахищенності; перевтома, погане самопочуття. Встановлено, що на вияв сором’язливості людей впливають умови соціального середовища. Проаналізовані вікові особливості виникнення сором’язливості: вияв сором’язливості у дошкільників у ситуаційно-діловому, позаситуаційно-пізнаваль- ному та позаситуаційно-особистісному спілкуванні; збільшення кількості дітей, у яких з віком зростає сором’язливість; зв’язок вказаного негативного емоційного прояву зі змістом і формами спілкування у дітей.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2267
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2021 р., № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.pdf188,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.