Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2368
Title: МОДЕЛЬ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ОПП «ПОЧАТКОВА ОСВІТА» У НІЖИНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ
Authors: Демченко, Н. М.
Бугаєць, Н. О.
Голощапова, Д. В.
Keywords: дистанційне навчання
організаційно-педагогічні умови
модель дистанційного навчання
Issue Date: 2021
Publisher: Видавництво НДУ
Abstract: У статті розглядається актуальна проблема, пов’язана з особливостями реалі- зації моделі дистанційного навчання під час професійної підготовки вчителів початкової школи. Авторами наголошено, що розробка і введення дистанційного навчання в освітній процес – це важливе питання теорії та методики професій- ної освіти, а тому вимагає конкретизації, теоретичної визначеності та змістов- ного наповнення професійної підготовки студентів, визначення та введення відповідної моделі підготовки учителів початкових класів, нормативного та навчально-методичного забезпечення навчального процесу. На основі аналізу джерельної бази виявлено, що інваріантом організаційно- дидактичної системи дистанційного навчання майбутніх учителів початкової школи в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя є система, що характеризується: цілями, змістом освіти, засобами навчання, охопленням цілісного процесу здійснення дистанційного навчання як системи, умовами технологізованої організаційної, педагогічної та навчальної діяльності, специфі- кою діяльності учасників освітнього процесу.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2368
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2021 р., № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.pdf271,11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.