Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2577
Title: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА НАВЧАЛЬНОЇ КНИГИ В НІМЕЧЧИНІ У VII–XVIIІ СТ.
Authors: Мартинюк, О. В.
Keywords: історія
розвиток освіти
школи Німеччини
Issue Date: 2022
Publisher: НДУ ім. М. Гоголя
Abstract: У статті розглядаються основні етапи становлення шкільної освіти у Німеччині у VII–XVIIІ ст. Висвітлено історичні аспекти, що формували тенденції її роз- витку та лягли в основу сучасної системи освіти. Проаналізовано внесок пред- ставників німецької філософської думки та вплив їхніх ідей на процес виховання й навчання особистості. Розкрито роль суспільно-політичних та економічних чинників, що формували систему німецької шкільної освіти в певний історичний період. Охарактеризовано типи навчальних закладів, що сформувались протя- гом століть, ознайомлено з навчальними планами, обсягами та змістом освіт- ньої роботи цих закладів. Розглянуто розвиток друкарської справи та книговидання у Німеччині, зокрема створення навчальних книг, посібників, підручників. Здійснена спроба з’ясувати, як у VII–XVIIІ ст. під впливом об’єктивних обставин складалися уявлення про призначення та зовнішній вигляд шкільних підручників. Відомо, що система освіти є важливим фактором національного розвитку кожної країни. Вона формується століттями під впливом багатьох чинників. Цікавим, на нашу думку, є становлення освіти у Німеччині, де розвиток відбувався під впливом традицій, релігійних та гуманістичних ідей. Ці чинники і стали підґрунтям для розвитку сучасних тенденцій в освіті. Слід зазначити, що Німеччина сьогодення – децентралізована демократична держава, яка об’єднує 16 земель і має сформовану розгалужену систему освіти. В кожній землі питаннями освіти відає своє Міністерство культів. Нова освітня політика акцентує увагу на отриманні якісної освіти методами стимулювання самостійної роботи, доборі учбового матеріалу, вибіркового підходу до засвоєння знань, що сприяє розвитку логічного мислення, інтелектуальних здібностей та освіченості особистості в цілому. Утворилася розгалужена система закладів освіти, яка враховує всі потреби особистості та являє собою єдину структуру від дошкільних закладів до освіти дорослих. Її особливості формувались упродовж віків.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2577
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2022 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18.pdf197,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.