Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2578
Title: МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЯК НЕВІД’ЄМНОГО СКЛАДНИКА СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА
Authors: Філоненко, О. С.
Демченко, Н. М.
Самойленко, О. В.
Keywords: неперервна практика
заклади вищої освіти
Issue Date: 2022
Publisher: НДУ ім. М. Гоголя
Abstract: Враховуючи необхідність розв’язання нових соціально-педагогічних завдань вищої школи, визначається потреба в удосконаленні процесу професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя, що сприяє соціальному замовленню нації, держави на виховання самодостатньої особистості, здатної діяти на основі усвідомленої позиції. У статті здійснено аналіз підходів сучасних науковців щодо поліпшення та удосконалення практичної підготовки здобувачів вищої освіти, які можуть суттєво підвищити конкурентоспроможність випускників у сучасних ринкових умовах. Сьогодні висуваються високі вимоги до рівня знань, умінь та навичок випускника закладу вищої освіти та його здатності виконувати професійні функції, які значною мірою формуються у процесі практичної підго- товки. Досліджено, що науковцями пропонується розробка та впровадження інформаційної системи для прогнозування і планування ринку праці, вивчення потреби у фахівцях певного напряму підготовки, щоб заклади вищої освіти орієнтувалися, які кадри необхідно готувати. Зазначено, що системна співпраця з роботодавцями під час проходження студентами практики забезпечує ефективний взаємозв’язок вищої школи з роботодавцями. Зроблено висновок про те, що модернізація практичної підготовки як невід’ємного складника системи підготовки майбутнього педагога потребує змін як на рівні держави, так і на рівні закладу вищої освіти. Актуальними є такі позиції, як створення системи ранньої адаптації здобувачів до умов майбутньої професії, забезпечення перманентного включення студента в різноманітні види діяльності, забезпечення спостережен- ня за професійним зростанням конкретного майбутнього педагога протягом усього терміну навчання у вищій школі, створення центрів практичної підготов- ки майбутніх педагогів, що сприяють організації практичного навчання, органі- зація співпраці між викладачами-керівниками практики від кафедр та керівниками практики від базових закладів щодо підготовки наскрізних програм практики.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2578
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2022 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17.pdf219,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.