Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2579
Title: ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОМУ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГА
Authors: Потапчук, Т. В.
Keywords: цифрові технології
професійно-педагогічний розвиток педагога
онлайн курси
Issue Date: 2022
Publisher: НДУ ім. М. Гоголя
Abstract: Стаття присвячена важливій та актуальній проблемі сучасної освіти, а саме особливостям використання цифрових технологій або інтернет-ресурсів у процесі викладання різноманітних навчальних дисциплін. На основі вивчення, теоретичного аналізу та узагальнення сучасних науково-педагогічних дослі- джень автором було розкрито зміст цифрових технологій у професійно- педагогічному розвитку педагога. Головним із ефективних рішень питання цифрових технологій на занятті вважається застосування електронних видань навчальних комплексів та навчально-методичних матеріалів. Стверджується, що високий потенціал щодо оптимізації професійного розвитку педагога мають хмарні технології, які спричинили справжню революцію в освіті, спонукаючи педагогів до самовдоскона- лення. Хмарні технології визначаються як технології, які надають користувачам Інтернету доступ до комп’ютерних ресурсів сервера і використання програм- ного забезпечення як онлайн-сервіса. Стосовно педагогічної спрямованості, хмарні технології трактуються, як система обробки і зберігання навчальної інформації, яка сприяє її засвоєнню учасниками педагогічної діяльності. Доведено, що зазначені технології цінні тим, що вони надають вільний доступ до інформаційних, навчальних матеріалів, сприяють використанню в навчальному процесі відео-, аудіо файлів. Існує практика активного використання он-лайн уроків, вебінарів, інтегрованих практичних занять, лабораторних робіт. Відкри- ваються нові можливості для наукової роботи, зокрема, групових, колективних досліджень, інтерактивної проектної діяльності, а також проведення тренінгів, он-лайн комунікації з вчителями-колегами та ін. Автором статті було визначено, що можливість працювати над спільними навчальними, науковими завданнями забезпечує суб’єкт-суб’єктну взаємодію в освітніх цілях, дає змогу вчителю розкрити шляхи використання інформаційно- комунікаційних технологій в навчанні, застосовуючи різноманітні пристрої, такі, як смартфони, планшети і т.д. Отже, всі учасники навчального процесу мають змогу спільно працювати над завданнями та різноманітними проєктами в реальному часі.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2579
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2022 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16.pdf203,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.