Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2584
Title: ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ГУМАННИХ ПОЧУТТІВ ДІТЕЙ 5–6 РОКІВ У ГРІ
Authors: Пісоцький, О. П.
Пісоцька, Л. М.
Keywords: гуманність
гуманні почуття
ігрова діяльність
Issue Date: 2022
Publisher: НДУ ім. М. Гоголя
Abstract: У статті розглядається проблема виховання у дітей старшого дошкільного віку гуманних почуттів в ігровій діяльності. Наголошується, що означена проблема є складовою актуального на сьогодні завдання дошкільної освіти морального розвитку та виховання дітей дошкільного віку. У статті автори вказують на основні компоненти, критерії та показники вихованості гуманних почуттів дітей п’яти-шести років, у відповідності з якими було розроблено емпіричну методику. Крім того, акцентується увага на загальних показниках гуманних почуттів дітей 5-6 років, які у своєму дослідженні: модальність, сила та стійкість проявів гуманності у стосунках між дітьми в ігровій діяльності. У емпіричному дослідженні авторами зафіксовано, що переважна більшість (50 %) старших дошкільників характеризується низьким рівнем розвиненості гуманних почуттів, які проявляються у взаємодії з однолітками та дорослими, 30 % дітей п’яти-шести років властиві лише посередні прояви гуманності та гуманних почуттів у ставленні до дітей і дорослих, які їх оточують. Найменше виявлено старших дошкільників (17 %), які мають високий рівень сформованості гуманних почуттів у ігровій діяльності. Вивчаючи виховні впливи дорослих з’ясовано, що вихователі добре розуміють суть гуманних почуттів, орієнтуються у методах, які є більш доцільними у їх формуванні, проте відчувають ускладнення у використанні засобів ігрової діяльності у плеканні гуманності дітей п’яти-шести років, оскільки вони більшою мірою зорієнтовані на засоби етнопедагогіки. Натомість батьки вихованців слабо орієнтуються у питаннях, пов’язаних з вихованням гуманного ставлення, не розуміють які методи й засоби є більш доцільними для його формування у дітей, а тому використовують їх більше на підсвідомому рівні. Також вони значно більше зорієнтовані на виховання у дітей п’яти-шести років гуманного ставлення до дорослих, ніж на виховання гуманних почуттів до ровесників. За результатами проведеного дослідження зроблено висновок про необхідність оптимізації процесу виховання гуманних почуттів дітей п’яти-шести років.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2584
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2022 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf194,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.