Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2585
Title: ШКІЛЬНА МЕДІАЦІЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТІВ У ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Authors: Новгородський, Р. Г.
Пилипенко, Д. В.
Keywords: медіація
шкільна медіація
технологія
Issue Date: 2022
Publisher: НДУ ім. М. Гоголя
Abstract: У статті автор аналізує проблему розв’язання конфліктів у закладах освіти. Зокрема, автор подає аналіз та характеристику однієї з технологій соціально- педагогічної роботи в закладах освіти – медіація. В статті проаналізовано особливості технології медіація як певного підходу до розв’язання конфлікту в умовах закладу освіти серед підлітків. Автор статті зосередив свою увагу на характеристиці існуючих класифікацій стадій та етапів даної технології. Так, зокрема, автор підтримує думку Н. Білик щодо структури медіативного процесу, поділяючи його на етапи: перший етап – вступ (підготовчий) етап; другий етап – розповіді опонентів; третій етап – це висвітлення причин конфліктної ситуації, усіх учасників; четвертий етап – безпосереднє прийняття рішень; п’ятий етап – безпосереднє підписання угоди, в якій чітко прописано, яким чином, коли і ким будуть втілені прийняті рішення. Важливим елементом у роботі є аналіз алгоритму соціально-педагогічної технології медіаторства у вирішенні конфліктів між підлітками у закладах освіти (діагностування, прийняття відпо- відних рішень, обрання конкретних технологій, постановки мети та завдань, упровадження технології, оцінювання рішень проблеми). Цінним серед проаналізованого є висновки щодо переваг, які має медіація щодо профілактики конфліктів серед підлітків, оскільки конфлікти виникають не тільки в школі, але й за її межами, зокрема, в закладах позашкільної освіти.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2585
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2022 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.pdf263,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.