Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2587
Title: ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ ГІПЕРАКТИВНИХ ДІТЕЙ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Authors: Голуб, О. В.
Лесик, А. С.
Щербакова, Н. М.
Keywords: гіперактивні діти
молодші школярі
педагогічні умови
Issue Date: 2022
Publisher: НДУ ім. М. Гоголя
Abstract: Стаття присвячена актуальній проблемі виховання гіперактивних дітей у початковій школі. Автори переконують у тому, що ця проблема є однією з актуальних і вимагає нагального розв’язання. Гіперактивність ‒ це поведінковий розлад, що виявляється в дітей дошкільного або молодшого шкільного віку. Такий розлад частіше діагностується в учнів початкової школи. Він значною мірою впливає на навчально-пізнавальну діяльність учнів. Такі діти не можуть повноцін- но опановувати навчальну програму через непосидючість, розгальмування, незібраність. Важливим при цьому є врахування того, що вони також впливають на поведінку всього класу, що часто ускладнює організацію освітнього процесу. У статті на основі аналізу теоретичних та прикладних досліджень авторами запропоновано здійснювати організацію успішного виховного впливу на гіперак- тивних учнів шляхом створення в освітньому процесі початкової школи відпо- відних педагогічних умов, а саме: забезпечення адаптації дитини до умов закладу загальної середньої освіти, створення освітнього середовища, в якому гіперак- тивні діти почуватимуться комфортно, спиратися на педагогіку партнерства, забезпечувати підвищення мотивації, самооцінки та зацікавленості учнів у навчанні, сприяти тісному взаємозв’язку вчителя та батьків учнів. Це дозво- лятиме позитивно впливати на гіперактивних школярів, організовувати їх діяльність, поступово включати дітей до ефективної взаємодії з дорослими й однолітками, вчитиме стримувати емоції, забезпечуватиме почуття власної гідності, впевненості в собі тощо. Авторами статті запропоновано конкретні навчально-методичні матеріали, які допоможуть педагогам-практикам правильно організовувати робочий простір учнів, підвищувати їх інтерес до навчання, усвідомлювати свої сильні сторони, позитивно ставитись до шкільного життя. Включення дітей в ігрову діяльність забезпечуватиме поступове формування в них уміння усвідомлювати й розуміти власну поведінку. Авторами доведено, що особливого значення в роботі з гіперактивними учнями набуває проблема взаємодії з батьками. Лише спільна діяльність вчителя й батьків дозволить отримати позитивні результати в роботі з гіперактивними дітьми.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2587
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2022 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdf243,66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.