Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2633
Title: Біблійний код у романі Фредеріка Бегбеде «Windows on the World»
Authors: Остапенко, Л. М.
Keywords: Фредерік Бегбеде
біблійний код
Апокаліпсис
Issue Date: 2022
Publisher: НДУ ім. М. Гоголя
Abstract: Стаття репрезентує спробу інтерпретації роману сучасного французького письменника Фредеріка Бегбеде «Windows on the World» з погляду біблійного коду. Автор статті виокремлює два рівні присутності біблійних компонентів: експліцитний та імпліцитний, інвентаризує старозавітні та новозавітні образи і мотиви, марковані у творі, та визначає їхню функціональність. Автор доводить, що саме компоненти біблійного коду виконують в романі змістотворчі та формотворчі функції. Біблійний код визначає структуру роману як параболічну і поглиблює його антиутопічний зміст, надаючи йому есхатологічної домінанти. Особливу увагу автор звертає на трансформацію біблійної історії про Вавилонську вежу в романі. Автор доводить, що старозавітні мотиви створення та руйнації, які пов’язані з образом Вавилонської вежі, у романі Фредеріка Бегбеде характеризують наслідки економічної та культурної глобалізації у сучасному світі і набувають апокаліптичного виміру. Особ-ливу роль у процесі глобалізації Ф.Бегбеде відводить маркетингу як засобу просування масової культури, що продукує профанований образ світу і наближає людство до його кінця. Автор вдається до аналізу інтертекстуальних зв’язків роману, що пов’я-зані з його біблійним кодом. Образ Ловця з роману Дж.Девіда Селінджера «Ловець у житі» поглиблює семантику біблійного коду в романі «Windows on the World». Бегбеде демонструє, що месіанізм «розбитого покоління» Америки, який був репрезентований Дж.Д.Селінджером, згодом перетво-рився на «супергероїзм», а шлях духовного сходження був профанований зведенням хмарочосів. Автор доводить, що за допомогою біблійного коду письменник вибудовує власне есхатологічне бачення світу, яке відхиляється від метанаративів християнства та глобалізму і забирає у людства останні сподівання. Апокаліпсис, відтворений Бегбеде у романі «Windows on the World», перед-бачає спокуту, але не гарантує спасіння. Його «Спаситель» нагадує людству лише про смерть і нікому не обіцяє вічного життя.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2633
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 106 (2022 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdf758,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.