Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2671
Title: ПРОЕКТИ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНФОМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Authors: Шевчук, М. О.
Keywords: компетентність
інформаційно-комунікаційна компетентність
проєкт
Issue Date: 2022
Publisher: Видавництво НДУ
Abstract: У статті розглядаються питання формування інформаційно-комунікаційної компетентності молодших школярів на уроках інформатики в початковій школі засобами проєктної діяльності. Автор наголошує, що призначення закладів освіти у наш час (і початкової школи у тому числі) полягає у формуванні в здобу- вачів освіти компетентностей, які сьогодні виступають запорукою успішного професійного та особистісного життя людини. Також в умовах стрімкого розвитку комп’ютерної техніки та інформаційних технологій, пріоритетом розвитку освіти визначається впровадження в освіті сучасних інформаційно- комунікаційних технологій, що забезпечують удосконалення освітнього процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві. А найефективнішим засобом вирішення поставлених завдань виступають проєкти як діяльність з розв’язання різноманітних проблем. Проєкти мають певні особливості і значно підвищують мотивацію школярів до навчання, оскільки утворюють розумний баланс між академічними знаннями і прагматичними вміннями. Застосування проєктної діяльності в освітньому процесі дає змогу комплексно вирішувати завдання навчання, виховання та розвитку школи. Виконання проєктів молодшими школя- рами сприяє формуванню особистість, яка краще адаптується до змінних умов та обставин, орієнтується у різноманітних ситуаціях, успішно інтегрується в суспільство, визначає і втілює свою життєву стратегію, здатна до самоорга- нізації, самореалізації, розкриття творчого потенціалу. Важливу роль у розв’язанні проєктних проблем грають інформаційні технології, знайомство і засвоєння яких відбувається на уроках інформатики в початковій школі. Застосу- вання інформаційно-комунікаційних технологій у проєктній діяльності дає змогу оволодівати новими способами роботи з альтернативними джерелами знань, встановлювати нові контакти для розширення сфери спілкування. Позитивні емоції, які учні отримують у проєктній діяльності з використанням інформаційно- комунікаційних технологій зміцнюють в них впевненість у собі, сприяють розвитку їх пізнавальної активності, підвищенню мотивації до вивчення шкільних предметів. У такому разі виконання проєктів з використанням інформаційно- комунікаційних технологій має бути невід’ємним структурним елементом освітнього процесу початкової школи.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2671
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2022 р., № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12.pdf225,04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.