Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2748
Title: ВИХОВАННЯ У ДІТЕЙ 5-6 РОКІВ ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ШКОЛИ
Authors: Алексєєва, Олена Григорівна
Keywords: готовність до школи
позитивне ставлення дітей 5-6 років до школи
Issue Date: 2022
Abstract: Тема магістерської роботи «Виховання у дітей 5-6 років позитивного ставлення до школи» досліджувалася на теоретичному та емпіричному рівнях. Результати вивчення представлені у двох розділах роботи. На теоретичному рівні обґрунтована проблема виховання позитивного ставлення дітей 5-6 років до школи, зокрема: проаналізовано стан вивчення питання формування ставлення дітей 5-6 років до школи у психолого-педагогічних дослідженнях; здійснено огляд та відповідну аналітичну роботу над джерельною базою проблеми виховання позитивного ставлення до школи дітей старшого дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти. Для розв’язання емпіричних завдань дослідження, створені програма та методика констатувального експерименту, уточнені компоненти, розроблені критерії та показники сформованості ставлення до школи старших дошкільників та схарактеризовані його рівні, на основі яких були виділені й обґрунтовані педагогічні умови, розроблено програму оптимізації виховання позитивного ставлення до школи дітей 5-6 років в умовах ЗДО
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2748
Appears in Collections:012 (Дошкільна освіта) Магістерські роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Алєксєєва_магістерська_2022.pdf1,31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.