Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3014
Title: Польська мова в талицях
Authors: Штепура, А. П.
Keywords: польська мова
навчальнний посібник
Issue Date: 2022
Publisher: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя
Citation: Штепура А. П. Польська мова в талицях: Навчальнний посібник. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2022. 89 с.
Abstract: Згідно загальноєвропейських Рекомендацій Ради Європи метою вивчення будь-якої іноземної мови є вільне спілкування нею, тобто формування відповідної іншомовної комунікативної компетентності, що означає здатність користуватися мовою у різних мовленнєвих ситуаціях. Посібник призначається для студентів, які вивчають польську мову як другу іноземну мову. Основне завдання навчального посібника – надання основ граматики необхідних для спілкування польською мовою. Навчальний посібник стисло подає теоретичний матеріал дисципліни «Польська мова». У посібнику висвітлено основи граматики (морфологія) та фонетика польської мови, подано таблиці зі зразками відмінювання іменників, прикметників, займенників та числівників. Теоретичний матеріал підібрано згідно рівнів мовної компетенції (А1– B2), що відповідають міжнародним стандартам, викладеним у Загально-європейських Рекомендаціях з мовної освіти.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3014
Appears in Collections:ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ, ІСТОРІЇ ТА ПОЛІТИКО-ЮРИДИЧНИХ НАУК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Język polski w tabelach_Sztepura.pdf954,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.