Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3445
Title: Теоретичні питання вікової психології
Authors: Пісоцький, В. П.
Горянська, А. М.
Keywords: психологія
вікова психологія
Issue Date: 2023
Publisher: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя
Citation: Пісоцький В. П., Горянська А. М. Теоретичні питання вікової психології : навчальний посібник для закладів вищої освіти; 2-е вид., випр. і доповн. / В. П. Пісоцький, А. М. Горянська. 2023. 232 с.
Abstract: У навчальному посібнику розглядаються теоретико-методологічні питання вікової психології, які охоплюють закономірності та динаміку психічного розвитку в онтогенезі, психологічні особливості розвитку й формування особистості; представлено плани семінарських занять, практичні завдання для самостійної роботи студентів. У теоретичній частині посібника з позицій системного підходу проаналізовано сутність, форми й типи психічного розвитку, рушійні сили, умови, закони та закономірності, підходи до вікової періодизації, основні теоретичні напрями дослідження і найбільш знакові та впливові теорії психічного і особистісного розвитку вітчизняних і зарубіжних психологів. Друга частина містить завдання для перевірки знань і самоконтролю, програмований контроль знань, підібрані відповідні методики для виконання студентами дослідницьких завдань на занятті. Навчальний посібник призначений для студентів, які вивчають курс «Вікової і педагогічної психології», а також учителів, вихователів, практичних психологів, соціальних працівників.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3445
Appears in Collections:ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА МИСТЕЦТВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МАКЕТ_Вік_психол.pdf2,35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.