Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3448
Title: Методичні рекомендації щодо підготовки до комплексного кваліфіка ційного екзамену (мовний компонент, методичний компонент) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)). Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка
Authors: Блажко, М.
Щербак, О.
Keywords: методичні рекомендації
мовний компонент
методичний компонент
014 Середня освіта (Мова і література (німецька))
Issue Date: 2024
Publisher: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя
Citation: Марія Блажко, Олена Щербак Методичні рекомендації щодо підготовки до комплексного кваліфікаційного екзамену (мовний компонент, методичний компонент) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)). Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2024. – 48 с.
Abstract: Методичні рекомендації щодо підготовки до комплексного кваліфікаційного екзамену (мовний компонента, методичний компонент) є елементом Комплексу навчально-методичного забезпечення освітньої програми «Середня освіта. Німецька мова і література», «Середня освіта. Німецька мова та зарубіжна література». Видання містить методичні матеріали для проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, що навчаються за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)), галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3448
Appears in Collections:ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ, ІСТОРІЇ ТА ПОЛІТИКО-ЮРИДИЧНИХ НАУК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
макет_квал_екз.pdf504,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.