Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3504
Title: ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА З СУБ’ЄКТАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Authors: Бобро, А. А.
Keywords: майбутні учителі початкових класів
педагогічне партнерство
освітній процес
суб’єкти освітнього процесу
Issue Date: 2023
Publisher: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя
Abstract: У статті розглядається важлива проблема – підготовка майбутніх учителів початкових класів до педагогічного партнерства з суб’єктами освітнього процесу. Актуалізовано необхідність і доцільність розгляду даного питання. Проаналізовано підходи науковців до різних аспектів означеної теми та визначено, що питання підготовки майбутніх учителів початкових класів до педагогічного партнерства з суб’єктами освітнього процесу не знайшло свого відображення у науковій літературі достатньою мірою. Досліджено підходи сучасних науковців до розуміння поняття «педагогіка партнерства» та принципів успішної організації даного процесу. Виходячи з характеристики сутності та принципів партнерської взаємодії ми орієнтуємось на них, як на вихідні положення і критерії оцінюючи ефективність педагогічного партнерства і його якість. Важливу роль у набутті компетентності з організації освітнього процесу на засадах педагогіки партнерства ми покладаємо на процес професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів. Коротко схарактеризована навчальна дисципліна «Педагогіка партнерства та супервізії» метою вивчення якої є формування у майбутніх магістрів початкової освіти, вчителів початкових класів професійних компетентностей щодо проєктування організації майбутньої професійної діяльності з іншими суб’єктами освітнього процесу початкової школи (учнями, батьками, педагогами, закладами позашкільної освіти, громадськими організаціями) на засадах педагогіки партнерства; виступати супервізором у налагодженні партнерської взаємодії з усіма суб’єктами освітнього процесу початкової школи. Визначено та обґрунтовано ефективні методи організації взаємодії викладача та здобувачів, до яких віднесено більш партисипативні методи, що розглядаються як безпосередня участь викладача у процесі розвитку здобувачів освіти через зворотний зв’язок що спрямований на досягнення індивідуального розвитку кожного суб’єкта освітнього процесу. Підкреслено важливість принципів на яких організовується освітній процес. До основних принципів ефективної підготовки майбутніх учителів початкових класів до партнерської взаємодії з суб’єктами освітнього процесу ми віднесли добровільність, довготривалість та взаємну відповідальність.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3504
Appears in Collections:Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки». 2023, №4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
макет_НЗ_№4_2023-73-80.pdf225,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.