Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3507
Title: МЕТОДИКА ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ ВИХОВАТЕЛЯ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З НЕПОВНИХ СІМЕЙ
Authors: Пихтіна, Н. П.
Keywords: педагогічне спілкування
стилі спілкування
конструктивні стилі педагогічного спілкування
неповні сім’ї
дошкільники з неповних сімей
Issue Date: 2023
Publisher: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя
Abstract: У статті окреслене й теоретично обґрунтоване існування соціально-проблемної категорії дітей з неповних сімей. Визначені головні форми сімейної дезорганізації у неповних сім’ях: неповна сімейна група, незаконнонародженість; розпад сім’ї через залишення сім’ї одного з батьків; смерть одного з подружжя, ув’язнення; фізична патологія: хвороби, розумова відсталість дітей. Окреслені основні проблем неповних сімей: проблеми економічного характеру, ускладнення психологічного становлення особистості, складнощі одного з батьків реалізовувати усі аспекти виховання дитини. Узагальнені наукові висновки психолого-педагогічних досліджень проблеми спілкування, представлені зв’язки форм і засобів спілкування дитини дошкільного віку з дорослими. Обґрунтовано вирішальний вплив форм спілкування на становлення провідних видів діяльності дитини у дошкільному віці; акцентується увага на спілкуванні як важливій спонукальній силі психічного розвитку дитини. Доведено, що особистісні якості дитини, що відбивають досвід її спілкування і ступінь розвиненості комунікативно-мовленнєвої сфери, проектують актуально значущі у житті дитини рис характеру, які складають її соціальну компетентність, інтелектуальну активність у взаємодії зі світом, визначають комунікативна спрямованість та готовність до взаємодії на основі ціннісних орієнтацій і досвіду міжособистісної взаємодії. Проаналізовані теоретичні аспекти педагогічного спілкування вихователя ЗДО з дітьми дошкільного віку з неповних сімей. Обґрунтована доцільність використання конструктивних стилів спілкування у професійній діяльності вихователя, зокрема, у стосунках з дітьми з таких родин. Окреслені, проаналізовані і практично вивчені педагогічні умови використання вихователем ЗДО конструктивних стилів спілкування у роботі з дітьми дошкільного віку з неповних сімей, а саме: психотехніка та педагогічна техніка вихователя, вербальна і невербальна експресія педагога, його культура саморегуляції власним психофізичним самопочуттям. Здійснений аналіз особливостей використання вихователем конструктивних стилів педагогічного спілкування з вказаною цільовою групою дошкільників.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3507
Appears in Collections:Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки». 2023, №4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
макет_НЗ_№4_2023-44-57.pdf278,51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.