Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3514
Title: АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО УСВІДОМЛЕНОГО БАТЬКІВСТВА
Authors: Клименко, Л. В.
Keywords: батьківство
усвідомлене батьківство
студентська молодь
педагогічні умови
підготовка студентів
Issue Date: 2023
Publisher: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя
Abstract: Роль батьківства у сучасних умовах виявляється динамічно змінюваною та вимагає від сучасних закладів освіти активної долученості до підготовки молоді до відповідального виконання батьківських обов’язків. Аналіз педагогічних умов підтверджує актуальність порушеної проблеми, оскільки дозволяє визначити ефективні стратегії навчання та виховання, спрямовані на формування свідомих, відповідальних батьківських практик. У статті проаналізовано наукові підходи до визначення основних понять та виокремлено педагогічні умови підготовки здобувачів закладів вищої освіти до усвідомленого батьківства. Визначено мету статті, яка полягає у теоретичному аналізі педагогічних умов у контексті підготовки студентів закладів вищої освіти до усвідомленого батьківства. Схарактеризовано методи та програми, що використовуються у вищих навчальних закладах для формування у студентів не лише теоретичних знань, але й практичних навичок, необхідних для ефективного виконання ролі батьків. Зокрема, розглядається роль спеціалізованих курсів, тренінгів та психологічної підтримки у цьому процесі. Проаналізовано вплив цих педагогічних ініціатив на студентську готовність до батьківства та підкреслено важливість інтеграції цих аспектів у навчальні програми закладів вищої освіти. Ефективна підготовка до батьківства, як зазначається у висновках, вимагає комплексного підходу, особливістю якого є врахування не лише знань про розвиток та виховання дітей, але й уміння створювати здорову сімейну атмосферу, розуміти гендерні ролі, адаптуватись до культурних та соціальних контекстів. Результати теоретичного дослідження підкреслюють важливість посилення педагогічної підтримки студентської молоді у напрямку їх підготовки до сімейного життя та можуть бути корисними для удосконалення педагогічних підходів до формування у студентів компетенцій, необхідних для успішного батьківства та сімейного життя.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3514
Appears in Collections:Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки». 2023, №4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
макет_НЗ_№4_2023-16-22.pdf218,26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.