Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3556
Title: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В УПРАВЛІННІ СИСТЕМОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДРУЧНИКАМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ США
Authors: Ельбрехт, О. М.
Issue Date: 2023
Publisher: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя
Citation: Ельбрехт О. М. Сучасні тенденції в управлінні системою забезпечення підручниками загальної середньої освіти США: монографія. – 2-ге вид., доповн і переробл. – Київ; Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2023. – 264 с.
Abstract: У монографії проаналізовано сучасні тенденції в управлінні системою забезпечення підручниками шкільної освіти у США. Теоретично обґрунто¬вано вплив наукових концепцій і теорій, що слугували фундаментом для практичної діяльності суб’єктів управління. Висвітлено історичні аспекти розвитку і сучасний стан навчального книговидання. Розкрито особливості управління шкільною освітою та системою її забезпечення підручниками, характерні для США. Обґрунтовано доцільність використання науково-педагогічних досягнень американських освітян у вітчизняній педагогічній практиці. Книга може бути корисною для наукових працівників, керівників закладів середньої освіти, вчителів, студентів та аспірантів педагогіч¬них закладів вищої освіти.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3556
ISBN: 978-617-527-289-3
Appears in Collections:ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА МИСТЕЦТВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Макет_для_бібліотек.pdf1,79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.