Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/628
Title: ОПТИМІЗАЦІЯ МОВЛЕННЄВОГО САМОВИРАЖЕННЯ CТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ
Authors: Аніщук, А. М.
Keywords: мовленнєве самовираження
процес оптимізації
педагогічні умови
мовленнєва особистість
Issue Date: 2008
Publisher: Видавництво НДУ ім.М. В. Гоголя
Citation: Аніщук А.М. Оптимізація мовленнєвого самовираження старших до-шкільників: Методичний посібник для вихователів, батьків та студентів дошкільних відділень педагогічних вузів. – Ніжин: Видав¬ництво НДУ ім. Миколи Гоголя, 2008. – 63с.
Abstract: У посібнику розкривається зміст поняття "мовленнєве самовира¬ження", наводяться критерії та показники, типологія мовленнєвого самовираження дошкільників, обґрунтовується комплекс педагогічних умов оптимізації процесу мовленнєвого самовираження. Показана спе¬ци¬фіка мовленнєвого самовира¬жен¬ня хлопчиків та дівчаток. Посібник містить загальні рекомендації, зміст конкретних бесід, роз¬ро-блені анкети, пам’ятки для батьків, фрагменти занять, мовленнєві ігри, вправи та завдання, спрямовані на оптимізацію мовленнєвого само¬вираження старших дошкільників. Для вихователів ДНЗ, батьків, студентів дошкільних відділень педа-гогічних вузів.
Description: В пособии раскрывается содержание понятия "речевое самовира¬ження", приводятся критерии и показатели, типология речевого самовыражения дошкольников, обосновывается комплекс педагогических условий оптимизации процесса речевого самовыражения. Показана спе¬ци¬фика речевого самовира¬жен¬ня мальчиков и девочек. Пособие содержит общие рекомендации, содержание конкретных бесед, роз¬ро-Блэни анкеты, памятки для родителей, фрагменты занятий, речевые игры, упражнения и задания, направленные на оптимизацию речевого самовыраження старших дошкольников. Для воспитателей ДОУ, родителей, студентов дошкольных отделений педагогичних вузов.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/628
Appears in Collections:ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА МИСТЕЦТВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МАКЕТ_АНИЩУК_ОПТИМИЗАЦИЯ.doc4,71 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.