Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/650
Title: ДО ПРОБЛЕМИ ШКІЛЬНОГО АНАЛІЗУ СЮЖЕТУ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ
Other Titles: TO THE PROBLEM OF SCHOOL ANALYSIS OF PLOT IN A LITERARY WORK
Authors: Бондаренко, Юрій Іванович
Keywords: розщеплення структури художнього твору
аналіз епізоду
вивчення етапів сюжету
хронотопний аналіз
дослідження сюжетної багатолінійності
Issue Date: Feb-2011
Publisher: Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя
Abstract: У статті розкриті основні підходи і запропоновані прийоми дослідження літературного матеріалу, які можна застосовувати у процесі вивчення учнями сюжетно-змістової площини художніх текстів. Автор демонструє практичні види діяльності, спрямовані на освоєння учнями таких художніх складових, як епізод літературного твору, етапи розгортання фабули, елементи хронотопу, сюжетна багатолінійність.
Description: В статье раскрыты основные подходы и предложены приемы исследования литературного материала, которые можна использовать в процессе изучения учениками сюжетно-содержательной плоскости художественных текстов. Автор демонстрирует практические виды деятельности, направленные на освоение учащимися таких художественных составных, как эпизод литературного произведения, этапы разворачивания фабулы, элементы хронотопа, сюжетная многолинейность.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/650
Appears in Collections:ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ, ІСТОРІЇ ТА ПОЛІТИКО-ЮРИДИЧНИХ НАУКItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.