Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/66
Title: ХУДОЖНЯ ПРАЦЯ ТА ОСНОВИ ДИЗАЙНУ: ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ
Authors: Матвієнко, Світлана Іванівна
Keywords: художня праця
дитячий дизайн
діти дошкільного віку
Issue Date: 2016
Publisher: Видавництво НДУ ім.М. В. Гоголя
Abstract: У посібнику викладено матеріали до лабораторного практикуму навчальної дисципліни «Художня праця та основи дизайну». Матеріали до лабораторних занять розміщено за алгоритмом проведення практичних занять даного виду. Дібрані ілюстративні матеріали сприятимуть більш ефективній підготовці студентів до лабораторних занять та їх чіткому виконанню. Зміст посібника укладено відповідно до сучасних вимог підготовки фахівців дошкільної освіти до роботи з дітьми у галузі художньо-предметної діяльності. . Рекомендовано для викладачів вищих навчальних закладів; студентів спеціальності «Дошкільна освіта» ОКР «бакалавр».
Description: В пособии изложены материалы лабораторного практикума учебной дисциплины «Художественный труд и основы дизайна». Материалы к лабораторным занятиям размещены по алгоритму проведения практических занятий данного вида. Подобранные иллюстративные материалы будут способствовать более эффективной подготовке студентов к лабораторным занятиям и их четкому исполнению. Содержание пособия составлено в соответствии с современными требованиями подготовки специалистов дошкольного образования к работе с детьми в области художественно-предметной деятельности. . Рекомендуется для преподавателей высших учебных заведений; студентов специальности «Дошкольное образование» ОКУ «бакалавр».
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/66
Appears in Collections:Факультет психології та соціальної роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лабораторний практикум.doc6,25 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.