Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/662
Title: ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІТЕРАТУРНИХ ГЕРОЇВ ЗА РИСАМИ ВНУТРІШНЬОГО СВІТУ
Authors: Бондаренко, Юрій Іванович
Keywords: внутрішній світ героя
риси арактеру
план психологічної характеристики
надзавдання
суперечності
інтервювання
Issue Date: Apr-2015
Publisher: Українська мова і література в школі
Abstract: Автор статті розглядає основні види діяльності, які можна застосовувати з метою осмислення внутрішніх якостей образів-персонажів. Він вважає їх базовими, оскільки вони дають змогу активізувати властивий школярам наївно-реалістичний погляд на літературні твори, що необхідно робити перед тим, як вийти на вищий рівень аналізу – художньо-естетичний.Первинним серед таких уміння є здатність визначити окрему рису та здійснити спостереження над особливостями її зображення в тексті. Тому досить часто вивчення образів-персонажів відбувається таким чином: учитель та учні встановлюють психологічні властивості на основі текстуальних спостережень (від дослідження фактичного прояву – до констатації, яка риса змальована). Інший варіант: учасники навчального процесу називають внутрішні якості, властиві персонажу (це можна зробити уже на основі первинного прочитання художнього твору), на підставі цього дають йому морально-етичну оцінку, а далі досліджують, яким чином психологія героя виражена письменником.
Description: The author of the article considers main activities which can be used for teaching students to reflect on personality characteristics of character images. He regards these activities as basic since they allow to activate the naïve realistic approach to literary works which is common among students. This should be done prior to moving to the next level, which is the aesthetic analysis.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/662
Appears in Collections:ННІ філології, перекладу та журналістикиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.