Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/72
Title: Методика формування у дошкільників соціальної компетентності
Other Titles: The method of formation in preschoolers social competence
Authors: Матвієнко, С. І.
Keywords: соціальна компетентність
соціалізація
діти дошкільного віку,
social competence
preschool children
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво НДУ ім.М. В. Гоголя
Abstract: У посібнику висвітлено основні питання, що стосуються проблеми формування соціальної компетентності у дітей дошкільного віку, які розглядаються крізь призму сучасних вимог дошкільної освіти до соціалізації дитини, задекларованих у чинній державній Базовій програмі розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». Навчальний посібник побудовано за модульним принципом. Відповідно до програми курсу розкрито науково-теоретичні засади, засоби, форми й методи формування у дошкільників соціальної компетентності та входження дитини у соціум. У додатках до посібника надається робоча програма навчальної дисципліни «Методика формування у дошкільників соціальної компетентності». Корисним для студентів буде поданий у посібнику глосарій, що містить поняття, важливі для розуміння змісту форм і методів соціального виховання дошкільника. Рекомендовано для студентів і магістрантів спеціальності «дошкільна освіта», викладачів та фахівців у галузі дошкільної освіти
Description: In the manual deals with the main issues relating to problems of formation of social competence in children of preschool age who are viewed through the prism of current requirements of preschool education to the socialization of the child declared in the current state Basic program of development of child of preschool age "I in the World." A tutorial constructed by a modular principle. In accordance with the program of the course reveals the scientific and theoretical basis, means, forms and methods of formation of preschoolers ' social competence and the entry of the child into society. In the annexes to the manual provided with the working program of the discipline "Methods of formation of preschoolers 'social competence". Useful for students will be served in the Handbook Glossary of definitions to the understanding of the content of the forms and methods of social education of the preschool child. Recommended for students and undergraduates of the specialty "preschool education", teachers and experts in the field of preschool education
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/72
Appears in Collections:ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА МИСТЕЦТВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Посібник Соц. комп.pdf849,22 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.