Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/819
Title: Дворянство Ніжинського повіту Чернігівської губернії у ХІХ столітті: демографічне та економічне становище
Authors: Лейберов, О. О.
Keywords: провінційне дворянство
демографія
землеволодіння
Ніжинський повіт
Issue Date: 2018
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: Стаття присвячена вивченню демографічного та економічного стано- вища дворянства Ніжинського повіту Чернігівської губернії у ХІХ столітті на основі архівних документів. У статті розглянуті кількісні показники дворянського стану повіту. Простежені шляхи формування та фактори, що впливали на зміну чисельного складу місцевого дворянства. Зроблені висновки, що головними чинниками, що виступають регуляторами кількіс- ного складу дворянської верстви у повіті були військова та статська служба, а також законодавчі ініціативи та реформи центральної влади відносно вищого стану. Особлива увага приділена співвідношенню спадко- вого та особистого дворянства. Вивчена економічна база повітового дворянства початку століття, яка ґрунтувалася на володінні селянами-кріпаками. Розглянута динаміка дворянського землеволодіння у пореформений час, коли головною ознакою багатства стала земля. Проаналізовані зміни, які відбувалися у сфері приватної земельної власності. Дослідження показало, що Ніжинський повіт протягом усього ХІХ століт- тя залишався повітом дрібнопомісних та середньопомісних землевлас- ників. Відсоток багатих поміщиків був незначним, але зростав протягом усього століття.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/819
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 92 (2018 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПОЛИССЯ_92_ИСТ-140-153.pdf335,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.